Kisah Nabi Zakaria Alaihisalam


"Inilah satu peringatan rahmat Tuhanmu kepada hambaNya yaitu Zakaria. Dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang sayup-sayup sampai. Berkatalah dia : Wahai Tuhanku...! Sesungguhnya tulangku sudah lemah dan kepalaku sudah penuh beruban, sedangkan permintaanku kepada Engkau belum pernah tiada terkabul. Sesungguhnya saya takut, siapakah orang yang menggantikan sepeningga saya nanti, sedangkan istriku orang yang mandul. Sebab itu berilah saya anak yang Engkau Ridhoi. Yang akan menerima pusakaku dan pusaka keluarga Ya'qub. Jadikanlah anak itu..., wahai Tuhanku...! anak yang Engakau sukai. (QS. Maryam : 2-6)"


Nabi Zakaria a.s adalah keturunan Nabi Sulaiman a.s dan beliau adalah seorang ulama besar dikalangan Bani Israil. Nabi Zakaria yang telah lanjut usia tetapi belum juga mendapatkan seorang anakpun. Tadinya tidak sedikit terlintas dalam pikirannya, tetapi setelah beliau memelihara Maryam ibunda nabi Isa a.s barulah terlintas dalam angan-angannya akan kerinduan hadirnya seorang anak. Nabi Zakaria khawatir jika dia telah meninggal siapa yang akan meneruskan dakwah kepada kaum Bani Israil dan meneruskan keturunan dari Nabi Ya'qub a.s.

Tiada mengenal lelah atau berputus asa barang sedikitpun dalam hati Nabi Zakaria terus berdoa meminta kepada Allah Swt. seorang anak walaupun belum dikabulkan.

Allah Swt. adalah Tuhan Yang Maha Tahu dan senantiasa mendengar akan doa hambaNya itu telah mengabulkan permintaan Nabi Zakaria a.s dan tak lama kemudian beliau mendapat kabar gembira dari Allah SWT. akan lahir seorang anak laki-laki dari rahim istrinya yang kemudian diberi nama Yahya yang berarti "Hidup" oleh Allah Swt.

Hal ini diterangkan Allah SWt. dalam Al-quran surah Maryam ayat 7-9

Hai Zakaria...! Sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak namanya "Yahya" yang belum pernah Kami memberi nama itu kepada siapapun juga. Berkata Zakaria : Wahai Tuhanku...., bagaimana saya akan memperoleh anak, sedangkan istriku seoarang yang mandul, dan saya sendiri sangat tua...? Allah berfirman : Demikianlah halnya. Firman Allah : Perkara itu mudah sekali bagiKu, sesungguhnya engkau telah Aku jadikan sejak dahulu, sedang engkau belum ada apa-apa.


Kabar gembira itu disampaikan oleh Malaikat Jibril yang saat itu Nabi Zakaria sedang sembahyang di mihrabnya. Tiada lama setelah itu, maka kabar itu kemudian menjadi nyata bahwa istri Nabi Zakaria benar-benar telah hamil dan ketika sudah sampai pada batas waktu untuk melahirkan, lahirlah seorang bayi laki-lakidan kemudian diberi nama "Yahya". Setelah dewasa Yahya akan membenarkan kalimat dari Allah, menjadi panutan banyak orang, menjadi orang yang dapat menahan diri, serta termasuk seorang Nabi dan Rasul dari golongan orang yang baik-baik.


Previous
Next Post »

Disarankan Untuk Anda!