1001-Kisah Islami

Kumpulan Kisah-Kisah Islami penggugah Jiwa Menakjubkan

loading...

Abu Bakar Asy Syibli


Blog Islam and Tutorial

BIOGRAFI SINGKAT

As Syibli menempuh pendidikannya dengan baik mulai dari kecil sampai beliau menginjak usia dewasa, sehingga dapat menguasai ilmu agama dan menguasai ilmu fiqih dan ilmu hadist. Selama dua puluh tahun beliau belajar kepada para ulama terkenal dan tokoh sufi.

Setelah beliau mengakhiri pendidikannya, Abu Bakar Asy Syibli memasuki kehidupan baru dan bekerja sebagai pejabat pemerintahan, karir beliau sebagai pejabat pemerintahan semakin menanjak, tetapi pada akhirnya beliau melakukan kesalahan yang oleh Raja tidak di ampuni dan kemudian beliau di pecat.

Setelah di pecat, beliaupun membuka lembaran hidup baru. Ia kemudian mendalamai ajaran sufi sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Syeikh Junaidi Al Baghdadi. Beliau mendalami ilmu fiqih dan ilmu tasawuf beliau belajar dengan syeikh Junaid, lebih dulu beliau pernah bergabung dengan kelompok diskusi Khair al Nassaj, dan kelompok inilah beliau kemudian mendapat saran belajar kepada syeikh Junaid, bimbingan yang diberikan syeikh Junaid kepada Asy Syibli adalah:

- Memantapkan kesabaran dan kejujuran dengan usaha dagang.
- Memantapkan hakekat diri di hadapan manusia dan menumbuhkan ketergantungan kepada Allah.

Kedua bimbingan dan intruksi yang di berikan syeikh Junaid dapat di laksanakan ole Asy Syibli dan akhirnya beliau menjadi murid dari syeikh Junaid.

Sebagai seorang sufi ada beberapa pokok pikiran yang di kembangkan oleh Asy Syibli, di antaranya:

Menurut beliau seorang sufi adalah semata-mata memfokuskan diri hanya kepada Allah dengan akhlak ketuhanan, dengan arti yang bersih, dengan gerakan-gerakan hati yang setia dan dengan usaha ke dermawanan. Dengan kata lain seorang sufi harus hidup sederhana dengan keadaan sempurna untuk menuju kepada yang Maha Sempurna.

Abu Bakar Asy Syibli dilahirkan di Surraman tahun 247 H. Dengan nama lengkap Abu Bakar Dalaf Ibnu Jahdar asy Syibli, beliau adalah keturunan dari keluarga pejabat yang sangat di hormati masyarakat. Beliau mendapat julukan Asy Syibli, karena beliau dilahirkan di Syiblah daerah Khurasan.

Beliau wafat pada tahun 334 H. Sebagai seorang sufi.
Share this article :
+
Previous
Next Post »

Baca Juga:

 
Copyright © 1438 H 1001-Kisah Islami - -
Template By Kunci Dunia